Bezet Pajottenland

28.04.2020

Hoewel het Pajottenland bleef gevrijwaard van grote strijdtaferelen tijdens de Tweede Wereldoorlog, liggen in haar landschap heel wat oorlogsrelicten bewaard. Enerzijds trok er zich doorheen het Pajottenland de Belgische verdedigingslinie Ninove-Waver waarvan we nu nog bunkers terugvinden in Halle, Gooik, Ninove en Roosdaal. Anderzijds richtte ook de Duitse bezetter enkele militaire structuren op. Zo werden er naast de gekende Atlantikwall ook dieper in het binnenland gevechtsbunkers, schuilbunkers, communicatieposten,… opgericht. In deze beknopte bijdrage willen wij even enkele nog resterende Duitse militaire structuren in de noordelijke gemeenten van het Pajottenland belichten. Lees hier alles over in het bijgevoegde artikel!

Reageer