Contact

Je aanmelden als kerkbestuur of vrijwilliger in het kader van een inventarisatietraject? Een antwoord op je vraag over het waarderen van een collectie? Suggesties voor het project 'Weg van God'? Je kan steeds terecht bij projectmedewerker Benedicte!

 

Benedicte Roose

Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei

Projectmedewerker religieus erfgoed

benedicte@erfgoedcelpz.be

GSM 0491 96 24 43
T 02 451 69 49