De kerkklokken van de Sint-Martinuskerk in Lennik.

22.12.2020

Inwoners van een dorp horen de klokken van de kerk regelmatig wel eens luiden, voor het uur, voor misvieringen, huwelijken of begrafenisplechtigheden. Maar wie heeft de klokken al eens van dichtbij gezien? De vrijwilligers in de Sint-Martinuskerk in Lennik vonden het indrukwekkend! 

Oorspronkelijk hingen er in de Sint-Martinuskerk 5 klokken. Op 29 november 1798 haalde de Franse bezetter echter de vier grootste weg, enkel de kleinste klok is aan de opeising ontsnapt en hangt er nu nog. Deze kleinste klok draagt tussen twee mooie friezen het volgende opschrift: ‘Ick ben ghemaeckt tot eere van den H. Nicolaus, Nicolaus Roelants en Rymer Van Cutsem hebben my den naem gegeven, byde soenen van Peter Roelants en Christiaen Van Cutsem, actueele kerkmeesters. Me fudit Ignatius De Cock cum quattor aliis in Lennick in St. Martini, Anno 1733’.

Nadien zijn er nog drie klokken toegevoegd, in de afgelegen gehuchten konden de inwoners de overgebleven klok namelijk niet horen. De huidige klokken zijn in 1890 gegoten door Adriaan Causard in Tellin en plechtig ingewijd door Z.E.H. Verbesselt, deken van Sint-Quintens-Lennick. De grootste klok is toegewijd aan H. Martinus, de tweede aan OLVrouw en de derde aan H. Antonius Abt. Deze bronzen klokken zijn versierd in bas-reliëf en ook de naam van de meter en peter of schenker is te lezen. 

Op 6 februari 1959 werd de oude Lieve-Vrouweklok uit de toren van SML gehaald en werd de nieuwe klok gewijd door Mgr. Suenens. Hij was omringd door deken Kermans uit Sint-Kwintens-Lennik.

 

Binnenkort is de hele collectie raadpleegbaar op Erfgoedplus.be.

 

Bronnen:

Bijdragen tot de geschiedenis van Lennik, tweede deel, 170.

Geschiedenis der Parochie van Sint-Martens-Lennik, door wijlen E.H. pastoor Fr. Vennekens, 1965, 129-137.

Fotoarchief Guide Dieudonné.

 

Labels: Weg van God