Educatief spel 'Terug in de MobiliTIJD'

01.09.2012 - 01.09.2020

Educatief pakket rond de geschiedenis van mobiliteit voor leerlingen van het 4de tot 6de leerjaar

Wat: ‘Terug in de mobiliTIJD’ is een groot bordspel dat met de hele klas gespeeld kan worden. In het spel ontdekken de leerlingen het mobiliteitsverhaal van onze regio. Waarom moest er een kanaal komen tussen Brussel en Charleroi? Waarheen reed de boerentram? Hadden wij echt de allersterkste trekpaarden?

Doelgroep: Het mobiliteitsspel is geschikt voor leerlingen van het 4de tot 6de leerjaar. Ook jeugddiensten en jeugdverenigingen kunnen gebruik maken van het spel.

Leergebieden: Wereldoriëntatie: tijd, ruimte, samenleving – Wiskunde

Belangrijkste leerdoelen:

  • Beseffen dat er naast een heden, ook een verleden en een toekomst zijn.
  • Inzien dat er verbanden zijn tussen een historisch verschijnsel en de tijdsomstandigheden.
  • Voor de eigen streek ontdekken dat natuurlijk en/of historische gegevens en elementen van de plaatselijke samenleving het uitzicht en/of de inrichting beïnvloeden.
  • Beseffen dat vervoermiddelen functioneel kunnen gebruikt worden.
  • In staat zijn om de geleerde begrippen, inzichten, procedures, met betrekking tot getallen (snelheid, kloklezen, maaltafels,…) efficiënt te hanteren in betekenisvolle toepassingssituaties, zowel binnen als buiten de klas.
Praktisch: 
Het ontlenen van het mobiliteitsspel is volledig gratis. Je moet het spel wel komen ophalen en terugbrengen bij de erfgoedcel (Dilbeek).
  • Er is geen begeleiding voorzien bij het spel.
  • Het spel wordt gespeeld aan de hand van een handleiding. De leerkracht kan de handleiding op voorhand downloaden.
  • Je kan het spel met de hele klasgroep (ongeveer 25 personen) spelen.
  • Bij ontlening wordt gevraagd een overeenkomst te ondertekenen. U vindt deze overeenkomst bij 'Downloads'.
  • Het spel duurt ongeveer een halve dag (een voormiddag of namiddag).

Reserveren: Reservatie of informatie via Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei, Karen Van Buggenhout, info@erfgoedcelpz.be, T:0498/922843 of T:02/4516949

Meer info: 

Het spel start met een blinde kaart van de regio. Aan de hand van weetjes en opdrachten reizen de leerlingen doorheen de tijd. Ze tekenen mee de heirbaan en het karrespoor, het kanaal en zijn bruggen, het tram- en treinspoor en de drukke autostrades. Het spel eindigt in het ‘nu’. Gaan we te snel? Of staan we stil? Samen  zoeken we oplossingen!

Al spelend maken de leerlingen kennis met de Baquet de Charleroi en het superpaard Albion uit Vollezele, ze nemen opnieuw afscheid van de boerentram en rijden door Drogenbos in de allereerste auto van dokter Coosemans, …. De erfgoedzorgers van de regio verzamelden voor dit spel hun strafste verhalen en leukste anekdotes.

Het spel geeft een brede kijk op mobiliteit. Het toont niet alleen de huidige situatie, maar zoekt ook naar de historische wortels. We eindigen in de actualiteit en werpen alvast een blik vooruit!