Educatieve pakketten

Rond erfgoed werken in de klas? Ontleen dan één van de educatieve pakketten van Erfgoedcel PZ: gratis, plezierig en leerrijk!  Bovendien beantwoorden alle educatieve pakketten aan de eindtermen. Erwin, de erfgoedheld vindt ze alvast de moeite waard!

Klik door naar de juiste leeftijdsgroep:

Voor kleuters

Voor kleuters en het 1ste leerjaar

Voor kleuters en lager onderwijs

Voor het 1ste en 2de leerjaar

Voor het 3de tot het 6de leerjaar

Voor het middelbaar

Reserveren

 

Voor kleuters

'1, 2, 3, familie!' Met Misia op speurtocht in je familieverleden

De boekentrolley “1, 2, 3, familie!” bestaat uit een boekenpakket rond het thema familie en een handpop van het personage Misia. In de boekentrolley vinden leerkrachten eveneens een inspiratiebundel  “1, 2, 3, familie!" die heel wat ideeën biedt om in de klas te werken rond de familiegeschiedenis van de kleuters. De inspiratiebundel is ook digitaal beschikbaar. Meer info

 

Voor kleuters en 1ste leerjaar

Boekentrolley ‘Graven naar vroeger’

De boekentrolley 'Graven naar vroeger'  is een pakket vol boeken over musea, archeologie, oude verhalen en onze geschiedenis. Boeken om zelf te lezen en te doorbladeren of om voorgelezen te worden. Meer info 

 
 

 

Voor kleuters en lager onderwijs

Molenkoffer: Molenaar voor een dag

Wil jij eens molenaar voor een dag worden? Dat kan! In de molenkoffer vind je opdrachten en spelletjes voor jong en oud rond het leven in de molen. Je kan knutselen, het opdrachtenboekje invullen, een molenaarsfotoshoot doen, brood bakken etc. Je kan de koffer gebruiken in kleine groepjes in de klas of bij een bezoek aan een molen uit de streek. Meer info

 

 

 

Voor het 1ste en 2de leerjaar

Reuzenkoffer

Een reus is een grote versierde pop die een personage of dier uitbeeldt, je ziet ze vaak opduiken in stoeten en optochten. De bekendste reus is het Ros Beiaard uit Dendermonde. Maar ook in onze regio zijn er verschillende reuzen; Vaantjesboer uit Halle, de Dikke van Pamel uit Roosdaal of Sjoenke uit Linkebeek bijvoorbeeld. Een reus is de vertegenwoordiger van een gemeente of dorp.  De reuzenkoffer is een muzische lessenreeks met materiaal om rond reuzen in de klas te werken. Meer info 

Voor het 3de tot het 6de leerjaar

Misia's Missie. Speurtocht in je familiegeschiedenis

Ieder kind heeft een uniek familieverhaal. Via het pakket “Misia’s missie” bieden we een kant-en-klaar educatief pakket aan waarin we kinderen uit de tweede graad lager onderwijs laten kennismaken met de boeiende wereld van de familiegeschiedenis. Het educatief pakket is voor iedereen gratis online beschikbaar. De centrale figuur in dit educatief pakket is Misia, die op zoek gaat naar haar eigen familie-geschiedenis en zo meer te weten komt over haar bekende grootvader Adrien François Servais. Gedurende zes lessen neemt ze de leerlingen mee op speurtocht. Meer info.

Spel ‘Terug in de MobiliTIJD’

Een reuze gezelschapsspel waarbij de klas op een grote kaart van de regio de geschiedenis van mobiliteit doorloopt. Van heirbanen tot steenwegen, van de boerentram tot de trein, van de hogesnelheidstrein tot … Ja, waar gaat dat eigenlijk naartoe? Meer info of bekijk het filmpje.

Website Kinderen In Bezet Gebied

De educatieve website www.kindereninbezetgebied.be vertelt kinderen hoe het was om honderd jaar geleden in hun eigen gemeente te leven. Het dagelijks leven tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt via pakkende getuigenissen en origineel beeldmateriaal geïllustreerd. Centraal staan kinderen die de Eerste Wereldoorlog meemaakten met thema’s als naar school gaan, kattenkwaad, voeding,… Meer info. 

Mobiele expo ‘Pajottenland Zennevallei 14 – 18’

De Eerste Wereldoorlog is niet enkel het verhaal van de Westhoek. Ook in onze regio had die oorlog een grote impact op het dagelijkse leven. In deze interactieve expo komen de volgende thema’s aan bod: hulpacties, vluchten, criminaliteit, activisme, het sociale leven en herdenken en verwerken. Je kan luisteren naar lokale verhalen, beeldmateriaal wordt via viewmasters, krantenstokken en panelen aangeboden. Bij de tentoonstelling zijn een voorbereidingsles, een rondleiding op maat van kinderen en een naverwerking in de klas uitgewerkt waarvan de leerkracht gebruik kan maken. Meer info.

Boekentrolley WOI

De lees- en kijkboeken in deze boekentrolley laten je leerlingen op verschillende manieren kennismaken met de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog; door spannende en ontroerende verhalen, door beelden, foto's en prenten. Er is ook aandacht voor kinderen die vandaag nog met de gevolgen van oorlog geconfronteerd worden. De non-fictie boeken, zowel voor jongeren als het ouder publiek, bezorgen de leerkrachten achtergrondinformatie en illustratiemateriaal. Meer info.

Fabrieksburen. Industrie in de Zennevallei

In het pakket 'Fabrieksburen' staat de opkomst van de industrie in de Zennevallei centraal. Zes bedrijven uit de regio Pajottenland Zennevallei speelden hierin een grote rol. De mensen die in en rond deze fabrieken werkten en leefden staan hierbij centraal. Hoe was het om te werken in de fabriek? Welke invloed hadden fabrieksbazen op het dorp? Met dit pakket kan je een bezoek aan de tentoonstelling “Fabrieksburen: industrie in de Zennevallei” voorbereiden of verwerken, maar het pakket kan ook zonder de tentoonstelling in de klas gebruikt worden. Meer info

 

Voor middelbaar

Basisexpo WOI

Deze kleine expo bundelt de belangrijkste data en gebeurtenissen van de Eerste Wereldoorlog. Je leert het antwoord op een aantal vragen. Kwam dit conflict zomaar uit de lucht gevallen? Wanneer bereikte de oorlog België? Op welke manier verdween Rusland uit de gevechten? Op welk moment werd voor de eerste keer gas als wapen gebruikt? Deze expo bestaat uit een aantal banners die eenvoudig transporteerbaar en op te stellen zijn. Meer info. 

Reserveren

Mobiele tentoonstellingen en educatieve pakketten:

  • Gratis voor scholen uit Pajottenland & Zennevallei
  • Reserveren via info@erfgoedcelpz.beT. 02 451 69 49, GSM. 0498 92 28 43
  • Zelf op te halen in Dilbeek, Molenstraat 102 (indien moeilijk zoeken we samen naar een oplossing)

Boekentrolley’s

  • Gratis voor scholen uit Pajottenland & Zennevallei
  • Reserveren via jouw lokale bibliotheek
  • Wordt naar de school gebracht