Erfgoed in de kijker: De abdij van Affligem

28.07.2020

Wat is er beter dan een verfrissend biertje in de zomer? De moniken van de abdij van Affligem weten dit als sinds 1074. Maar nog intrigerender dan het bier is de bouwgeschiedenis en de woelige historiek van de site.

Gelegen op de grens met het graafschap Vlaanderen werd ze in de veertiende eeuw tweemaal verwoest. De romaanse basilicale kerk verloor daarbij definitief drie van de oorspronkelijke vijf torens. In 1580 werd de abdij in brand gestoken door de troepen van Willem van Oranje.

Het klooster kende echter een nieuwe bloei onder proost Benedictus van Haeften. Om het gerestaureerde gebouw te verfraaien deed hij een beroep op de befaamde schilders Peter Paul Rubens en Gaspard de Crayer. Eind 17e eeuw werd de abdij nogmaals geteisterd, ditmaal door de legers van Lodewijk XIV.

Het complex herleefde in de 18e eeuw want in 1768 werden de plannen van Dewez goedgekeurd voor de vernieuwing van de conventgebouwen, gegroepeerd rondom twee vierkante binnenplaatsen, met integratie van de aangepaste westgevel van de kerk als centraal element voor een lange, symmetrisch uitgebouwde voorgevelcompositie met twee risalieten onder driehoekig fronton. De eerstesteenlegging vond plaats in 1770 en voor de verdere opbouw moesten zelfs drie kloosterpanden opgeofferd worden. Echter in 1797 werd in de nasleep van de Franse Revolutie het onafgewerkte ensemble verkocht … als bouwmateriaal.

Meer weten over de abdij? Lees dan zeker het zomernummer van PenZine. Benieuwd naar wie er de laatste 150 jaar tussen de kloostermuren leefde? Dan raden we je het boek aan van Frank Teirlinck.

Reageer