Erfgoed in jouw omgeving

Het is niet altijd evident om aan de slag te gaan rond erfgoed uit de gemeente van de school. Niet elke leerkracht woont immers in de schoolomgeving. Bovendien zijn er meestal geen kant-en-klare lespakketten om rond het erfgoed van de school omgeving te werken. Daarom snelt Erwin, de erfgoedheld, ter hulp met inhoudelijk materiaal, een begeleidingstraject en praktische tips!

1.       Erfgoed in jouw schoolomgeving

In samenwerking met studenten van de lerarenopleiding Odisee in Aalst wil Erfgoedcel PZ een omgevingsboek of lessenpakket rond lokaal erfgoed in de eigen gemeente aanbieden. Momenteel zijn deze gemeenten beschikbaar:

Herne

Roosdaal

Dilbeek
 

In de toekomst hopen wij ook omgevingsboeken erfgoed aan te bieden voor de gemeenten: Beersel, Bever, Galmaarden, Gooik, Halle, Lennik, Liedekerke, Pepingen, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat, Drogenbos, Linkebeek en Sint-Genesius-Rode

Op deze pagina vind je een korte informatieve tekst over erfgoed in elke gemeente. Op deze pagina ontdek je welke organisaties in jouw gemeente rond erfgoed werken.

2.       Aan de slag onder begeleiding van de erfgoedcel: Buurten met erfgoed

Buurten met erfgoed stimuleert scholen om de verhalen achter hun eigen omgeving te ontdekken en in te zetten in de klas. Want erfgoed vind je overal: gebouwen, landschappen, opschriften, straatnamen, verhalen, recepten, … Het project wil de banden van de school met het lokale erfgoed aanhalen: leraren werken samen met lokale en regionale erfgoed-, cultuur- en natuurwerkers. 

‘Buurten met erfgoed’ wil de schoolbuurt opnieuw de plaats geven die ze verdient. Als kinderen op zoek gaan naar het verhaal achter het erfgoed en de eigen omgeving leren lezen, kunnen ze dat later ook in de grotere wereld.

‘Buurten met erfgoed’ is een begeleidingstraject waarbij de leerkrachten van eenzelfde graad uit één of verschillende scholen van de gemeente een erfgoedproject in de schoolomgeving uitwerken. Hiervoor komen we enkele keren samen met leerkrachten en lokale erfgoedwerkers. De samensmelting van beide deskundigen geeft een grote meerwaarde. Het hele proces wordt begeleid door de erfgoedcel. Na een brainstormende startdag ligt een basisscenario voor een erfgoedproject klaar. Tijdens drie korte opvolgingsessies volgen we elkaars projecten op en sturen we bij.

Interesse? Neem contact met Erfgoedcel PZ. We komen graag langs op school of in de gemeente om het traject voor te stellen en af te stellen op maat van de school. T: 02 451 69 49 – judith@erfgoedcelpz.be

3.    Waarom omgevingsonderwijs?

Omgevingsonderwijs is de perfecte methodiek wanneer je rond erfgoed wil werken met de klas. Elke wijk, buurt, dorp, stad of landschap is immers het resultaat van een lange geschiedenis. Erfgoed kan je overal vinden! Bij omgevingsonderwijs worden elementen uit de schoolomgeving als illustratie of als leerinhoud in de klaspraktijk gebruikt. De grotere betrokkenheid bij de leefwereld van kinderen werkt zeer motiverend.

  • In de eindtermen Wereldorïentatie lezen we: “Met wereldoriënterend onderwijs verwerven kinderen kennis en inzicht in zichzelf en hun relatie tot de omgeving, verwerven zij vaardigheden om in interactie te treden met die omgeving en worden zij gestimuleerd tot een positieve houding ten aanzien van zichzelf en hun omgeving”.
  • Omgevingsonderwijs is werkelijkheidsnabij onderwijs, dat de kinderen zoveel mogelijk confronteert met reële objecten, situaties en mensen. Het liefst in hun natuurlijke omgeving: dieren, planten, maar ook mensen; zoals een kunstenaar in zijn atelier, een tandarts in zijn kabinet.
  • In doorlichtingsverslagen wordt regelmatig naar een omgevingsboek verwezen.

4.       Nuttige links

  • Klik door op in onze website voor informatie over erfgoed in jouw gemeente of over verschillende erfgoedtypes in onze regio
  • Contacteer dan de lokale heemkring, de dienst toerisme van de gemeente of een andere lokale erfgoedorganisatie voor informatie over lokaal erfgoed. 
  • Op de website omgevingsonderwijs.be vindt je nog een heleboel links die je verder kunnen helpen.
  • Ontdek.penzine.be is een google maps om de regio te beleven. Tal van boeiende belevingsplekjes in de regio vind je hier terug. 
  • De Inventaris van het onroerend erfgoed biedt je een overzicht van waardevol ondroerend erfgoed in Vlaanderen: je kan zoeken naar bouwkundig erfgoed, naar historische tuinen en parken, naar varend erfgoed, houtig erfgoed, historische orgels of naar wereldoorlogerfgoed.

  • Het online geoportaal stelt je in staat om snel geïnventariseerd en beschermd erfgoed op te zoeken. Je kan zoeken op adres en je krijgt het resultaat mooi visueel op de kaart gepresenteerd. Door een simpele klik op het gezochte object, krijg je een beknopt rapport van de historiek en word je doorverwezen naar de beschrijvingen uit de inventaris- en beschermingsdatabanken. Je kan eveneens door historische kaart (Ferraris, Popp,...) zoeken.