Erfgoedplus.be

Wat is Erfgoedplus.be?

Erfgoedplus.be is een (zoek)website voor cultureel erfgoed in Vlaams-Brabant en Limburg.

Erfgoedplus.be verzamelt informatie over erfgoed. Al het erfgoed dat in de databank terecht komt, wordt op een gelijkaardige, gestandaardiseerde manier beschreven en wordt met elkaar gelinkt. Erfgoedplus.be is op die manier een knooppunt van erfgoedobjecten en hun gegevens.

Zo kan bijvoorbeeld een kandelaar van Camile Colruyt in de kerk van Pepingen, in verband worden gebracht met zijn werk in andere collecties in de regio.

Als erfgoedcel vinden we het belangrijk dat ons lokale erfgoed goed geregistreerd en ontsloten wordt. Daarom ondersteunen we dit intiatief. Dankzij de erfgoedcel kan jouw organisatie gratis aan de slag met erfgoedplus.be.

Twee belangrijke onderdelen: website en register

De website www.erfgoedplus.be maakt alles zichtbaar en toegankelijk voor iedereen. Zo worden ingevoerde erfgoedobjecten visueel in kaart gebracht en zijn ze onderling doorzoekbaar via de databank.

Via het Erfgoedregister, de invoermodule in Erfgoedplus.be, kunnen organisaties die zelf geen digitale inventaris hebben, hun erfgoedobjecten beschrijven en rechtstreeks invoeren in de databank. Je kiest zelf welke objecten je online plaatst en welke niet.

Welke types erfgoed worden beschreven in Erfgoedplus.be?

Erfgoedplus.be richt zich op alle erfgoedgegevens. Alle erfgoedcollecties, van grote musea tot kleinere lokale erfgoedcollecties, kunnen deelnemen. Op dit ogenblik ligt de nadruk op roerende erfgoedstukken en afbeeldingen. Schilderijen, foto’s, affiches, kerkelijk kunstbezit, archeologische stukken, gebruiksvoorwerpen, speelgoed, materiaal voor sport en spel geven slechts een korte weergave. Sinds kort is het ook mogelijk geluids- en filmfragmenten op te laden en te beschrijven.

Wie kan deelnemen aan Erfgoedplus.be?

Op dit moment ligt de focus op organisaties (professionelen en vrijwilligers) die erfgoedcollecties beheren.

Voordelen voor deelnemende organisaties:

  • Je kan Erfgoedplus.be gebruiken als ondersteunend instrument voor het beheer van je erfgoed: aanmaak digitale inventaris (bv. Erfgoedregister), opvolgen bewaartoestand, afstotingsbeleid, depotbeleid, preventie… 
  • Je kan via Erfgoedplus.be de eigen erfgoedcollecties toegankelijk maken voor het grote publiek.
  • Begeleiding bij het invoeren, ondersteuning en samenkomsten en vorming (bv. studiedag,e tc.) bij erfgoedplus.be zijn gratis.

Geïnteresseerd?

Wil je zelf ook je collectie inventariseren via Erfgoedplus.be? Of heb je nog vragen? Neem dan contact op met info@erfgoedcelpz.be

Volgende collecties worden reeds ontsloten

Collectie Jaak Ballings (Galmaarden), Collectie Wilchar en Gemeentelijke kunstcollectie (Beersel), Heemkundig Genootschap Van Witthem (Beersel), Herisemmolen (Beersel), kerkfabriek Alsemberg (Beersel), Kerkfabrieken Bellingen, Bogaarden en Pepingen (Pepingen), Lenniks Archief (Lennik), Zuidwest-Brabants Museum (Halle)