Erfgoedplus.be

Erfgoedplus.be: Erfgoedregister en www.erfgoedplus.be

Reeds voor verschillende projecten ging de erfgoedcel aan de slag met de invoermodule 'Erfgoedregister' en de bijhorende website www.erfgoedplus.be. Ook bij het project 'Weg van God' spelen deze instrumenten een belangrijke rol.

Tijdens het inventariseren in de parochiekerken worden alle gegevens van de objecten die tot de collectie behoren, in de eerste plaats neergeschreven op gestandaardiseerde, papieren fiches. Dit geeft de inventarisatoren meer bewegingsvrijheid en zorgt ervoor dat meerdere personen tegelijkertijd objecten kunnen beschrijven. Omdat het sterk aangeraden is om de objecten ook digitaal te registeren, worden de papieren fiches in een tweede fase gedigitaliseerd via Erfgoedregister. Op die manier bekomt men een digitale erfgoedinventaris die voor de collectiehouder online raadpleegbaar en gemakkelijk te actualiseren is.

Een digitale inventaris via Erfgoedregister heeft veel voordelen. Een dergelijke inventaris maakt het bijvoorbeeld eenvoudiger om veranderingen in de collectie bij te houden, zoals wanneer een object van de collectie tijdelijk in bruikleen wordt gegeven voor een tentoonstelling of de staat van het object is verslechterd door plotse wateroverlast. Dit maakt de kans dat deze informatie verloren gaat een stuk kleiner. Daarnaast kan je ook met slechts enkele muisklikken, een papieren afdruk van de digitale inventaris bekomen. Dit is onder meer zeer nuttig in het kader van een waarderingstraject.

Eens alle gegevens over de collectie in Erfgoedregister zitten, is het maar een kleine stap om de collectie via de website www.erfgoedplus.be ook digitaal te ontsluiten voor het grote publiek. Door een deel van de collectie of de gehele collectie online open te stellen, wordt deze toegankelijk voor veel meer mensen, ook voor zij die minder mobiel zijn en niet meer tot in de kerk geraken. De objecten in de collectie zijn vindbaar voor onderzoekers die verbanden kunnen leggen met andere objecten en voor leerkrachten die hun leerlingen iets willen bijbrengen over de liturgische praktijk of religieuze kunst. Een grotere zichtbaarheid komt de waardering voor het religieuze erfgoed ten goede en vergroot het maatschappelijke draagvlak voor dit kwetsbare erfgoed.

Meer info: www.erfgoedplus.be

Religieuze collecties uit de regio

Benieuwd welke religieuze collecties uit de regio al een plaatsje hebben op www.erfgoedplus.be? Ontdek het hieronder! 

Beersel

Pepingen

Ternat