Expo: In Brussel ge(s)maakt?

17.11.2012 - 31.12.2018

Een project dat resulteerde in een publicatie en een mobiele tentoonstelling.

Tentoonstelling 'Ge(s)maakt door de Brusseleir?'

Concept: Ge(s)maakt door de Brusseleir is een tentoonstelling in een marktkraam. Witloof, spruiten, kaas, geuze, pensen en kieken; deze zes producten worden als typisch Brussels beschouwd. Maar is dat ook zo? Of moeten we hun productie eerder in Vlaams-Brabant situeren? In deze kraam ontdek je het verhaal van zes producten aan de hand van geluidsfragmenten, informatiebordjes, receptenkaartjes en een verbindingsspel.

Praktisch:

  • Gratis te ontlenen
  • Op te halen in Roosdaal (PPK, Molenstraat 26, Pamel)
  • Voor het transport heb je een auto met een trekhaak nodig.
  • De expo wordt buiten opgesteld.
  • Ideaal voor jaarmarkten, culturele evenementen, festivals,...
  • Vind de bruikleenovereenkomst met alle praktische details en voorwaarden bij downloads
  • Bij downloads kan je eveneens een handleiding om de expo op te stellen, vinden net als een publiekshandleiding.
  • Ontlenen? mail info@erfgoedcelpz.be of bel 02 451 69 49
     

Publicatie In Brussel ge(s)maakt? Een wisselwerking met Vlaams-Brabant.

Nogal wat levensmiddelen worden – vooral in het buitenland – geassocieerd met de Belgische hoofdstad.Maar hoé Brussels zijn die krachtig ruikende kaas, dat witloof, die spruitjes en die kippen eigenlijk? En is de oorsprong van lambiekbier en geuze eveneens in Brussel te vinden? Ook van de bijna vergetenbloempansj onderzoeken we met de hulp van bevoorrechte getuigen de roots… om meestal in het omliggende platteland uit te komen.

Aan de hand van zes typisch Brusselse producten (witloof, spruiten, kaas, geuze, pensen en kieken) wordt een beeld geschetst van het traject dat deze producten afleggen van bij de producent tot op het bord. Zowel de geschiedenis van dit traject als de huidige situatie komen aan bod. Bij elk product wordt de vraag gesteld of het wel echt 'Brussels' is. Wat is de relatie tussen de grootstad en haar de omliggende regio, Vlaams-Brabant en in het bijzonder Pajottenland en Zennevallei, op vlak van bevoorrading? Het Pajottenland en de Zennevallei staan onder andere gekend om hun Brusselse (mandjes-)kaas, de Lambiekbieren geuze en kriek. Ook de verschillen tussen het platteland en de stad zullen aan bod komen.

Deze publicatie is een samenwerking van Erfgoedcel PZ met Erfgoedcel Brussel, Centrum Agrarische Geschiedenis en Uitgeverij De Draak met steun van de Provincie Vlaams-Brabant. Het onderzoek en de samenstelling werden verzorgd door Sarah Luyten van het CAG.

AANKOOP: Je kan de publicatie voor 17,95 euro aankopen via de erfgoedwinkel van erfgoedcel PZ, via  uitgeverij De Draak of via Erfgoedcel Brussel.