Inspiratie

Erfgoed, wat is dat nu juist?

Het staat voor alles wat we overerven van vorige generaties én wat we het bewaren waard vinden: gebouwen en monumenten (onroerend erfgoed), maar ook archeologische vondsten, kunstwerken, oude gebruiksvoorwerpen, foto’s, ...(roerend erfgoed). Erfgoed omvat ook minder tastbare dingen, zoals verhalen, tradities, stoeten, feesten, liederen, dialecten, ... (immaterieel erfgoed). Of erfgoed de moeite waard is om te bewaren, te verzorgen, te documenteren en te laten zien, bepalen mensen zelf. Als een hele groep mensen dit doet, spreken we van cultureel erfgoed.

Waarom rond erfgoed werken op school?

  • Via erfgoededucatie verwerven kinderen kennis en inzicht in zichzelf en hun omgeving.
  • Erfgoededucatie is leergebiedoverschrijdend (wereldoriëntatie, muzische vorming, taal,…)
  • Erfgoededucatie draagt bij tot historisch bewustzijn
  • Erfgoed getuigt van de diversiteit in de samenleving. Het zet aan tot dialoog en daagt uit tot actief burgerschap
  • Via erfgoededucatie worden kinderen creatief uitgedaagd en ontwikkelen ze diverse basisvaardigheden.
Je bent als leerkracht geen wandelende encyclopedie, maar eerder een begeleider die de aandacht vestigt op stukjes erfgoed. Maak kinderen warm om alert te zijn voor erfgoed, eerder dan als enige nieuwsbron op te treden. Wakker het besef rond erfgoed aan door linken te leggen met de omgeving. Nodig kinderen uit om zelf op zoek te gaan naar stukjes verleden, erfgoed bevindt zich immers overal om ons heen. 
 

Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei

Erfgoedcel PZ maakt erfgoed zichtbaar in de 15 gemeenten van de regio en heeft als taak om alle organisaties die rond erfgoed willen werken hierin te ondersteunen. Wil jij in de klas rond erfgoed aan de slag? Dan ben je hier aan het juiste adres! Neem gerust contact op met ErfgoedcelPZ! Wij komen graag eens langs op een personeelsoverleg op school om ons aanbod voor te stellen! Nodig ons gerust eens uit! 

Contact: info(a)erfgoedcelpz.be -  T: 02/451 69 47 

Thema's

Je beseft het misschien niet altijd, maar waarschijnlijk werk je al vaker dan je denkt rond erfgoed in de klas. Volgende thema’s hebben allemaal met erfgoed te maken: Carnavalstradities, Processie Traditionele ambachten vb. kantklossen, Kerkcollectie, Molens, Migratieverhalen, Volkssporten: boogschieten, kaatsen, bollen, Eerste Wereldoorlog, Erfgoed in de schoolomgeving, Familierecepten, Streekproducten, Kapelletjes, Oude foto’s van de gemeente, Het Brabants trekpaard, Geuze en Lambiek, Kastelen, Archeologie, De Stamboom, Mijn familiegeschiedenis, Kledij vroeger en nu, Geboorterituelen in verschillende culturen, Reuzen, Verzamelen, Volkslegendes, Lokale geschiedenis, Dialect, Fanfares, Volksmuziek, Kinderliedjes van vroeger en nu en van over de hele wereld, Het dagelijkse leven vroeger en nu, Kinderspelen, Archiefdocumenten, Oude foto’s, Schilderijen, Feesten en daarbij horende tradities: Sinterklaas, Kerst, Pasen, Nieuwjaar, Halloween,… , Traditionele dansen: volksdans, werelddans,…, Communicatie vroeger en nu: brieven, poststempels, schrijfmateriaal,…, Oude landbouwwerktuigen, Monumenten, Familie-foto-albums, ….

De regio

  • Pajot Zenne Magazine is het belevingsmagazine van de regio P&Z. Het magazine verschijnt drie keer per jaar en staat vol boeiende artikels over cultuur, erfgoed en landschap in de regio.
  • In de regio zijn er nog enkele regionale organisaties actief die een educatief aanbod hebben:
  • Regionaal Landschap Pajottenland Zennevallei maakt iedereen warm voor natuur en landschap in het Pajottenland en de Zennevallei en gaat aan de slag met natuur en landschap. Educatief aan de slag rond natuur en landschap? Ga dan naar het educatief centrum De Paddenbroek in Gooik.
  • Pajottenland Plus is een regio-organsiatie die zich bezig houdt met plattelandsontwikkeling, streekproducten en regionale branding. 
  • Toerisme Pajottenland Zennevallei zorgt voor de toeristische ontdeluiting van de regio. 

Educatief materiaal

Mondelinge geschiedenis: Leren van horen zeggen is publicatie om rond mondelinge geschiedenis te werken in het middelbaar onderwijs. Ook te bestellen via Erfgoedcel PZ. Meer info

Museumbezoek: Blikopener Beeld is educatief pakket ter voorbereiding, begeleiding en verwerking van een museumbezoek met het lager onderwijs. Ook gratis te ontlenen via Erfgoedcel PZ. Meer info.

Archeologie: De provincie Vlaams-Brabant ontwikkelde reeds een aantal educatieve koffers, waarvan enkele ook rond erfgoed en archeologie. Meer info

Cultuur van alledag: Leca vzw is het Vlaamse expertisecentrum voor cultuur van alledag en focust op stoeten, feesten, rituelen en tradities. Op hun website vind je ook enkele lesbrieven en educatieve spelen terug. Meer info. 

Beeld- en audiofragmenten: VIAA (Vlaams Instituut voor Archivering) biedt leerkrachten via het webplatform 'Testbeeld' archiefmateriaal aan dat ze met plezier zullen gebruiken in de klas. Je vindt er VRT-programma’s en audiovisueel materiaal van regionale omroepen, musea en archieven. Meer info