Interessante spelers

Ook in onze regio zijn er op verschillende niveaus spelers actief rond roerend religieus erfgoed. Elke organisatie heeft zo zijn eigen insteek.

Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen - Dienst 'Tijdelijke'

Het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen vormt een onderdeel van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel. De dienst 'Tijdelijke' staat ten dienste van de kerkfabrieken en de VPW's (Vereniging Pastorale Werken) die instaan voor het materieel beheer van de zogenaamde pastorale zones en parochies van de provincie Vlaams-Brabant en een deel van de provincie Antwerpen. Contactpersoon voor de dekenaten Asse, Halle, Klein-Brabant, Lennik, Londerzeel, Mechelen en Vilvoorde is de heer Jean-Michel Hunt. 

Contact en meer info: Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 0473 68 64 64, jean-michel.hunt@vlbm.be, www.vlbm.be


Vlaamse Overheid - Departement Cultuur, Jeugd & Media

Op 1 januari 2018 werden de culturele bevoegdheden van de provincies overgedragen naar de Vlaamse overheid. Vlaanderen continueert hierbij de initiatieven die de provincies hebben overgedragen. Een belangrijk onderdeel is het verderzetten van het consulentschap en het beheer van de provinciale erfgoeddatabanken. De databank Erfgoedplus staat ter beschikking van Vlaams-Brabantse (en Limburgse) erfgoedbeheerders voor de registratie, het beheer en de bekendmaking van religieuze erfgoedobjecten. De erfgoedconsulenten engageren zich graag om vorming te geven over inventariseren, het inrichten van opslagruimten en het waarderen van collecties. Ze werken mee aan de ontwikkeling van 'Depotwijzer': een website die informatie en inzicht biedt over depotbeheer, depotpraktijk en depotbeleid in Vlaanderen en Brussel.

Contact en meer info: Arenbergstraat 9, 1000 Brussel, 02 553 69 67, erfgoedconsulenten@vlaanderen.be en erfgoeddatabanken@vlaanderen.bewww.kunstenenerfgoed.be


Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw (CRKC)

Het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw (CRKC) is het expertisecentrum voor het religieus erfgoed in Vlaanderen. Het departement 'Religieus Cultureel Erfgoed' maakt inventarissen van roerend kunst- en cultuurpatrimonium, begeleidt herbestemmingen van erfgoedcollecties, biedt advies en geeft vorming. Het CRKC ontwikkelde in het verleden reeds verschillende bruikbare publicaties, zoals de Handleiding voor het opstellen van een kerkinventaris, en werkte mee aan het Stappenplan voor het waarderen, selecteren en herbestemmen van roerend religieus erfgoed in parochiekerken in Vlaanderen.

Contact en meer info: Abdij van Park 7, 3001 Heverlee, 016 40 60 73, info@crkc.bewww.crkc.be

 

Monumentenwacht Vlaams-Brabant vzw

Monumentenwacht Vlaams-Brabant vzw is één van de vijf provinciale vzw's van de koepelorganisatie Monumentenwacht Vlaanderen vzw. Monumentenwacht wil het regelmatig onderhoud van het Vlaams materieel erfgoed stimuleren om zo het behoud van ons waardevol patrimonium te bevorderen. Deze missie vertaalt zich naar een aantal concrete acties zoals periodieke inspecties ter plaatse, rapportage met toestandsverslag met een overzicht van de (meest dringende) onderhoudswerken, bespreking van het rapport met de opdrachtgever en adviesverlening op maat. Door regelmatige controle van de bewaringstoestand van het erfgoed kan er tijdig worden ingegrepen en worden grote en dure restauraties overbodig. Elke eigenaar of beheerder van een waardevol of beschermd gebouw kan lid worden van Monumentenwacht en zo beroep doen op deze dienstverlening. Monumentenwacht is ook een actieve partner in een aantal vormingsinitiatieven voor het behoud & beheer van erfgoed en hebben een reeks handige en laagdrempelige onderhoudsbrochures volgens de aard van het onderhoud. Zo zijn er een handleiding voor het courant onderhoud van waardevolle kerkinterieurs en de brochure 'Kerkelijk textiel behouden en bewaren'.

Contact en meer info: Provincieplein 1, 3010 Kessel-Lo, 016 31 97 50, monumentenwacht@vlaamsbrabant.bewww.monumentenwacht.be


Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium (KIK)

Het Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium, kortweg KIK, is de federale wetenschappelijke instelling belast met de documentatie, studie en conservatie-restauratie van het culturele en artistieke erfgoed van ons land. Met BALaT, de zoekmachine van de databases van het KIK, kan je eenvoudig weg opzoekingen doen in hun online fototheek. Onder de 682 767 negatieven zitten tal van foto's die objecten in kerken tonen. Het merendeel hiervan is het resultaat van een grootschalige inventarisatieactie in de jaren '70-'80 waarbij het hele land werd afgereisd. Samen met de reeks 'Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen' vormt de fototheek een belangrijke bron om bij de opmaak van een kerkelijke inventaris naar terug te grijpen.

Contact en meer info: Jubelpark 1, 1000 Brussel, 02 739 67 11, info@kikirpa.behttp://www.kikirpa.be/