IOED

Een IOED heeft als doel het onroerend erfgoed te behouden, te beschermen en te beheren en hiervoor een geïntegreerd beleid op te stellen. Het samenwerkingsverband helpt gemeenten en vrijwilligers het onroerend erfgoed te bewaren, te valoriseren, bekend te maken, erover te leren, er nieuwe invullingen aan te geven en het door te geven aan toekomstige generaties. De IOED maakt zoveel mogelijk betrokkenen warm voor het lokale onroerend erfgoed. De dienst vormt het aanspreekpunt voor architecten, bouwheren, projectontwikkelaars, eigenaars van monumenten en geïnteresseerden omtrent onroerend erfgoed.

Organisatie

De Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst (IOED) Pajottenland Zennevallei zag het levenslicht in februari 2017. Het opstarten van deze dienst werd mogelijk gemaakt dankzij het nieuwe onroerend erfgoeddecreet. De IOED Pajottenland Zennevallei is werkzaam in de gemeenten Affligem, Dilbeek, Roosdaal en Sint-Pieters-Leeuw.

Onroerend erfgoed? 

De drie pijlers van IOED zijn waardevol niet-beschermd bouwkundig erfgoed, religieus erfgoed en archeologie.