Klinkend erfgoed in Oudenaken

17.09.2019

Sinds eind 2018 zet Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei met het project 'Weg van God' intensief in op de zorg voor religieus erfgoed en dit samen met kerk- en gemeentebesturen en andere  erfgoedliefhebbers. De focus van het project ligt op het ondersteunen in de opmaak van digitale erfgoedinventarissen van kerkelijke collecties. Dat zo'n inventaris tal van voordelen heeft zag ook de kerkfabriek van de kerk Sint-Pieter-in-Banden in Oudenaken in. Van eind januari tot en met maart kwam er op wekelijkse basis een gemotiveerd team van vrijwilligers samen om er naast onder meer kerststalfiguren, kazuifels en stola’s ook de klokken te inventariseren.

Vrijwilligers Ikarina en Erik beklommen, met fototoestel, pen en inventarisatiefiches in de hand, de wenteltrap tot hoog in de kerktoren. Ze stootten er op twee mooie exemplaren. Voor het inventariseren van de klokken maakten ze gebruik van het sjabloon dat het CRKC-PARCUM specifiek voor het inventariseren van dit type objecten ontwikkelde. Dit document met gerichte vragen en tips bood de inventarisatoren, die nog geen ervaring hadden met het inventariseren van klokken, houvast.

De eerste klok die ze tegenkwamen was tevens de grootste. Hij werd in 1819 gewijd en vandaag wordt hij nog steevast als uurklok gebruikt. Het opschrift op de flank verwijst onder meer naar de verering van Sint-Petrus. Het tweede exemplaar, ter ere van de Maagd Maria, was kleiner, maar woog nog steeds rond de 200 kg.

Oudenaken was vroeger nog een andere klok rijk die in 1874 gegoten werd door Severinus Van Aerschodt. Jammer genoeg vonden Ikarina en Erik deze bronzen kerkklok niet terug.

Ook tijdens de andere inventarisatietrajecten die de erfgoedcel ondersteunt, wordt er steevast aandacht besteed aan het klinkend erfgoed van altaarschel over orgel tot klok.

Labels: WegvanGod

Reageer