Levenswandeling: Al spelend in gesprek over vroeger

27.02.2017

Het spel

Het spel levenswandeling is een leuk en eenvoudig spel om met ouderen of personen met dementie in gesprek te gaan over vroeger en elkaar zo op een andere manier te leren kennen. Wat is het mooiste cadeau dat je als kind van Sinterklaas kreeg? Herinner je je nog je eerste kus? Kan je enkele zinnen in jouw dialect zeggen?

In het spel staat reminisceren centraal. Reminisceren betekent het ophalen van herinneringen, waarbij de nadruk ligt op de eigen ervaringen van de deelnemers. Het spelbord is opgevat als een eenvoudig parcours van vakjes, volgens het principe van ganzenbord. Deelnemers gooien met de dobbelsteen en verplaatsen een pion voort op het spelbord. Bij elk gekleurd vakje hoort een kaartje waarop een vraag staat die de deelnemer moet beantwoorden. De vragen polsen naar verhalen over hoe het vroeger was.

De zes categorieën zijn:

  1. Mijn kindertijd: Vragen over de kindertijd, naar school gaan, spelen,… (vb. Moest je al kind alles opeten? Wat lustte je niet)
  2. Geloof & feesten: Vragen over de plaats van het geloof en de kerk in het dagelijkse leven en over religieuze en andere feesten zoals kerstmis, Sinterklaas, de kermis,… (Ging je wel eens naar de kermis? Wat deed je dan?)
  3. Verliefd, getrouwd, kinderen: Vragen over de eerste liefde, verloving, trouwen en kinderen krijgen. (vb. Hoe zag jouw/de trouwkledij er uit toen je jong was?)
  4. In en rond het huis: Vragen over gebruiken en gewoonten binnen de huiselijke sfeer. De thema’s voeding, gezondheid, huishouden, dagindeling,… komen hier aanbod (Vb. Had je vroeger huisdieren? Welke?)
  5. Beroep en vrije tijd: Vragen over enerzijds het professionele leven en anderzijds de invulling van de vrije tijd zoals televisie, radio, verenigingsleven,… (Vb. Vanaf wanneer hadden jullie een televisie in huis? Welke programma’s keek je?)
  6. Mijn dorp & stad: Vragen omtrent het eigen dorp en de omgeving, lokale tradities en vervoer (Vb. Sprak je dialect thuis? Kan je enkele woorden of zinnen in jouw dialect zeggen?)

Ontstaan

Het spel werd i.s.m. WZC De Zwaluw ontwikkeld in het kader van Erfgoeddag 2017 naar een idee van Ilona Van Obbergen. In de regio Pajottenland & Zennevallei deden verschillende zorginstellingen (vooral woonzorgcentra en rusthuizen) mee aan de Erfgoeddag die in teken van 'Zorg' stond. Op Erfgoeddag zelf en in een voortraject naar Erfgoeddag toe werd er aan de slag gegaan met het spel. Het werd met groepjes ouderen gespeeld met als doel herinneringen ophalen, met elkaar in gesprek gaan over vroeger en elkaar op een andere manier leren kennen.

Ontlenen

Na de Erfgoeddag kregen we veel positieve reacties over het spel. Daarom werd het opgenomen in onze uitleendienst. Het spel kan gespeeld worden in rusthuizen, bij de organisatie van dementiecafés of door mantelzorgers. 

Het spel kan door organisaties uit de regio gratis ontleend worden via onze uitleendienst. Interesse? Stuur een mailtje naar info@erfgoedcelpz.be voor alle informatie.

Labels: erfgoeddag2017, Zorg

Reageer