NATIONALE EN REGIONALE EVENEMENTEN: deelnemen

13.03.2013

Zowel op nationaal als regionaal niveau worden evenementen in verband met erfgoed georganiseerd. Meestal komen ze jaarlijks terug, maar hebben ze telkens een andere focus. De belangrijkste evenementen rond erfgoed worden hieronder kort geschetst. Dergelijke grote evenementen steunen natuurlijk op de deelname van verschillende kleinere organisaties, zoals heemkringen, gemeenten en gildes. We vertellen je hoe je kan deelnemen en hoe de Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei zijn communicatie gebruikt om jouw activiteit in de kijker te zetten.

Overzicht evenementen

Erfgoeddag

Vele archieven, musea en andere culturele-erfgoedactoren ontsluiten hun collecties gratis voor het publiek. Er worden speciaal voor Erfgoeddag ook tentoonstellingen, wandelingen en andere activiteiten uitgewerkt. Omdat Erfgoeddag elk jaar een ander thema belicht, ziet geen enkele Erfgoeddag er hetzelfde uit.

Wanneer: laatste zondag van april
Wie kan deelnemen: iedereen
Voorwaarden: Je kan activiteiten inschrijven die voldoen aan drie voorwaarden:
   - de activiteit dient effectief plaats te vinden op de Erfgoeddag
   - de activiteit mag geen gewone opendeurdag zijn
   - de activiteit vindt plaats binnen het thema
Hoe deelnemen: Inschrijven kan je bij Faro, de organisatie achter Erfgoeddag, tot begin december van het voorgaande jaar. Alle activiteiten worden dan door Faro gebundeld in een brochure.
Thema’s: Worden steeds twee jaar op voorhand bekend gemaakt. Vind de thema's van de komende jaren op www.erfgoeddag.be en zoek op thema en jaartal. (thema's voorbije jaren: Stop de tijd, Grenzeloos, Helden, ...)

Voor alle informatie kan je op de website www.erfgoeddag.be terecht, waar je bijvoorbeeld de ‘inspiratiegids voor deelnemers’ kan opvragen. De meeste gemeenten hebben ook een lokale coördinator, aarzel niet om met hem/haar contact op te nemen!

Open Monumentendag

Open Monumentendag belicht voornamelijk het bouwkundig, landschappelijk en archeologisch patrimonium, maar ook varend, rijdend, rollend en vliegend erfgoed kan deel uitmaken van het programma.

Wanneer: tweede zondag van september
Wie kan deelnemen: iedereen
Voorwaarden zijn onder andere:
   - op Open Monumentendag staat enkel het onroerend, dus het bouwkundig, archeologisch, landschappelijk en het mobiel erfgoed in de kijker
   - alle openstellingen en activiteiten op Open Monumentendag zijn gratis
   - openstellingen en activiteiten hebben een duidelijk verband met het thema ‘Muziek, woord en beeld’ of voldoen aan de voorwaarden van de categorie ‘Monument in de actualiteit’
Hoe deelnemen: Meer richtlijnen en ook informatie over verzekeringen vindt je op deze site.
Thema’s: Elk jaar een ander thema, enkele voorbeelden: Conflict, Muziek, woord en beeld, De vier elementen, ...

Als jouw organisatie ook zijn beste beentje wil voorzetten, kan je misschien wel inspiratie opdoen bij de workshops en op de themadagen.

Dag van de Open Kerken

Tijdens de Dag van de Open Kerken openen gebedshuizen hun deuren en organiseren tal van activiteiten. Op de website van Open Kerken vind je een overzicht van alle kerken in België die hun deuren in de zomer (soms zelfs het hele jaar door) open zetten en kan je zoeken op cultus, type gebouw of bouwstijl.

Wanneer: eerste weekend van juni
Wie kan deelnemen: gebedshuizen, zowel leden als niet-leden van de Stichting Open Kerken
Voorwaarden: Het gebedshuis is tijdens de Dag van de Open Kerken open van 10u tot 18u. Bij voorkeur wordt een extra activiteit georganiseerd.
Hoe deelnemen: Inschrijven kan via de website. Deelname kost 50 euro en is gratis voor leden van het netwerk van open en gastvrije kerken. In ruil daarvoor ontvang je programmabrochures, posters, flyers en badges.

Nacht van de Geschiedenis

Davidsfondsafdelingen en plaatselijke heemkringen steken de hoofden bij elkaar om op één avond lezingen, tentoonstellingen, rondleidingen en andere culturele activiteiten rond een bepaald thema aan te bieden.

Wanneer: een van de laatste dinsdagen in maart
Wie kan deelnemen: iedereen
Voorwaarden: je activiteit moet verband houden met geschiedenis en het jaarlijkse thema
Hoe deelnemen: inschrijven via het inschrijvingsformulier in de ideeënbundel.
Thema’s: Jaarlijks een wisselend thema, bijvoorbeeld De vakman/-vrouw,  Oorlog

Davidsfonds verzamelde voor Nacht-organisatoren mogelijke vragen, tips voor mogelijke acties en een handig overzicht van belangrijke data in ideeënbundel.

Week van de Smaak

In dit nationaal culinair evenement staan traditionele, ambachtelijke, duurzame voeding en slow food centraal.

Wanneer: november
Wie kan deelnemen: iedereen
Voorwaarden: alles wat past binnen het charter van de Week van de Smaak (zie www.weekvandesmaak.be) en niet louter commercieel is
Hoe deelnemen: online inschrijven op www.weekvandesmaak.be

De Inspiratiekrant biedt ideeën, lijst de nationale acties op en overloopt de inschrijvingsprocedure.

Erfgoedcel

Als jouw organisatie deelneemt aan een van bovenstaande evenementen, kan je het laten weten aan de Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei  De Erfgoedcel communiceert graag over de activiteiten die in onze regio plaatsvinden in onze nieuwsbrief, op de website en facebookpagina of in een persbericht. 

Omdat Erfgoeddag de hoogdag is voor het culturele erfgoed zet ook de erfgoedcel hier extra op in.

Breng de erfgoedcel zeker op de hoogte als je van plan bent om op Erfgoeddag een activiteit te organiseren!
De erfgoedcel ondersteunt jouw activiteit:

  • We organiseren een vergadering waarbij we de organisatoren van de regio samenbrengen om de activiteiten af te stemmen, eventuele samenwerking op poten te zetten en de ondersteuningsmogelijkheden van de erfgoedcel te bespreken.
  • Wij brengen alle activiteiten onder de aandacht op onze website
  • We sturen een persbericht uit met alle activiteiten in onze regio.
  • Eventueel voorzien we extraatjes: een fietstocht langs verschillende activiteiten, buttons voor kinderen,… Dit wordt in samenspraak met jou beslist!

Reageer