Nieuwe premieregeling onroerend erfgoed

17.12.2020

Op 15 december is het nieuwe premiestelsel op onroerend erfgoed in werking getreden. Stond je al op de wachtlijst voor de oude premieregeling? Geen zorgen, want die wachtlijst zal de komende jaren nog gewoon weggewerkt worden volgens de oude regels.

De nieuwe regels zijn opgesteld volgens drie principes: goed huisvaderschap, eenvoud en duidelijkheid.

Concreet betekent ‘goed huisvaderschap’ dat dat de nadruk komt te liggen op regelmatig onderhoud. Zet je daar als eigenaar of beheerder op in, dan kan je een aanvraag doen via de standaardprocedure. Die is bedoeld voor onderhoudswerken aan beschermd onroerend erfgoed, goederen in de overgangszone bij beschermd erfgoed en goederen in een erfgoedlandschap. Omdat onderhoud met regelmatig moet worden uitgevoerd, mag je per jaar één premieaanvraag per bescherming doen, met een maximum van 500.000 euro over vijf jaar.

Voor grotere restauratiedossiers of -projecten komt er een erfgoedpremie via thematische oproep. Jaarlijks wordt een thema bepaald dat inspeelt op de actualiteit en innovatie of traditioneel vakmanschap. In twee rondes wordt vervolgens bepaald welke dossiers worden weerhouden en welke niet.

Via onderstaande links vind je meer info over de verschillende premies en hoe je ze kan aanvragen:

www.onroerenderfgoed.be/standaardprocedure-voor-een-erfgoedpremie
www.onroerenderfgoed.be/erfgoedpremie-oproep
www.onroerenderfgoed.be/meerjarenpremieovereenkomst
www.onroerenderfgoed.be/dossiersamenstelling-eigenaars

Reageer