Nieuws

26.01.2019

Op 22 januari 2019 gaf de erfgoedcel, tijdens een interactieve vorming in de kerk van Ledeberg en i.h.k.v. het project 'Weg van God', het startschot van drie inventarisatietrajecten. Een enthousiast team van vrijwilligers staat klaar om de collecties van de kerken van Oudenaken, Wambeek en Ledeberg in kaart te brengen.

Labels: WegvanGod
03.01.2019

Achter elk religieus object schuilt een verhaal, een gebruik of een geschiedenis. Ben je ook zo geboeid door wat dit kwetsbare, maar waardevolle erfgoed te vertellen heeft? Ontdek hier de videoreeks 'Hemels Gerief' (2018) waarin theoloog Hans Geybels alledaags religieus erfgoed voorstelt en toelicht wat deze objecten zo bijzonder maakt!

Labels: WegvanGod
28.12.2018

In het kader van het inventarisatietraject in de kerk van Oudenaken (Sint-Pieters-Leeuw), zijn we nog op zoek naar vrijwilligers! Doe mee!

Labels: WegvanGod
21.12.2018

Samen met vrijwilligers en met de steun van de lokale besturen, zal de erfgoedcel vanaf januari 2019 de kerkfabrieken van Sint-Apollonia in Pamel (Ledeberg), Sint-Pieter-in-Banden in Oudenaken en Sint-Remigius in Wambeek begeleiden.

Labels: WegvanGod

Pagina's