Nieuws

23.04.2013

In deze brochure kom je meer te weten over het houden van oude auto's, oldtimerclubs, het charter van Turijn en het opzetten van mobiliteitsprojecten.

Labels: terugindemobilitijd
21.03.2013

Om met lokaal erfgoed te kunnen werken, is een goede kennis van het plaatselijke erfgoed erg belangrijk. De Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei en Archiefbank Vlaanderen slaan de handen in elkaar om het erfgoed en de erfgoedorganisaties uit de regio in kaart te brengen. Speciale aandacht zal hierbij besteed worden aan sportcollecties- en archieven. Ben je geïnteresseerd om hieraan mee te werken? Lees dan verder.

Labels: omgevingsanalyse, vrijwilligerspz
13.03.2013

Voor erfgoedwerkers is communicatie zeer belangrijk. Een goede communicatie zorgt er immers voor dat bezoekers deelnemen aan je activiteiten, dat je artikel gelezen wordt en dat je organisatie naamsbekendheid verwerft. Toch is het niet altijd gemakkelijk om je doelpubliek te bereiken en op te vallen in de communicatiestroom die je publiek dagelijks bereikt. Daarnaast zijn er de laatste jaren tal van nieuwe communicatiemiddelen ontstaan zoals Facebook, Twitter of Youtube.

13.03.2013

Zowel op nationaal als regionaal niveau worden evenementen in verband met erfgoed georganiseerd. Meestal komen ze jaarlijks terug, maar hebben ze telkens een andere focus. De belangrijkste evenementen rond erfgoed worden hieronder kort geschetst. Dergelijke grote evenementen steunen natuurlijk op de deelname van verschillende kleinere organisaties, zoals heemkringen, gemeenten en gildes. We vertellen je hoe je kan deelnemen en hoe de Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei zijn communicatie gebruikt om jouw activiteit in de kijker te zetten.

Pagina's