Nuttige links, publicaties & tools

Websites

www.depotwijzer.be

'Depotwijzer' is een website die informatie en inzicht biedt over depotbeheer, -praktijk en -beleid in Vlaanderen en Brussel. Sinds de lancering in 2013 wordt de informatie op de website stelselmatig aangevuld en bijgewerkt. Risicobeheersing van erfgoedcollecties is hierbij het uitgangspunt en de zogenaamde 'tien schadefactoren' vormen het inhoudelijk kader. Meer info kan je ook verkijgen bij de erfgoedconsulenten van het departement Cultuur, Jeugd en Media.

www.erfgoedplus.be

De website www.erfgoedplus.be is de zoekmachine van de online database Erfgoedplus.be, de verzamelplaats voor cultureel erfgoed in Vlaanderen. Al het erfgoed dat in de databank terecht komt, wordt op een gelijkaardige, gestandaardiseerde manier beschreven en wordt met elkaar gelinkt. Via de website kan je informatie vinden over jouw favoriete erfgoed. Meer info over het gebruik van deze website en de bijhorende invoermodule 'Erfgoedregister' binnen het project 'Weg van God' vind je op deze webpagina. 

Publicaties

Handleiding voor het opstellen van een kerkinventaris - CRKC

Wil je zelf aan de slag gaan met de inventarisatie van roerend religieus erfgoed? Dan doe je dit best met de 'Handleiding voor het opstellen van een kerkinventaris' van het Centrum voor religieuze kunst & cultuur (CRKC) in de hand. De publicatie is te verkrijgen bij het CRKC of de erfgoedcel. Je kan ze hier ook digitaal raadplegen.

Religieus erfgoed. Geïllustreerd lexicon - Mieke Van Zanten

Dit geïllustreerde lexicon bevat Nederlandse en Vlaamse benamingen van voorwerpen die zich kunnen bevinden in kerken. Kunsthistoricus dr. Mieke van Zanten standaardiseerde alle termen en formuleerde eenduidige objectbeschrijvingen. De uitgave bevat ruim 900 duidelijke kleurenfoto's van vrijwel alle beschreven objecten.

Reeks: Sanctus (2002), Sancti (2004) en Sanctorum (2007) - Jo Claes, Alfons Claes, Kathy Vincke

Reeks geïllustreerde werken over heiligenfiguren. De reeks bestaat uit drie delen: 'Sanctus. Meer dan 500 heiligen herkennen' (2002), 'Sancti. Nog meer heiligen herkennen' (2004) en 'Sanctorum. Heiligen herkennen'. In totaal beschrijven ze circa 1500 zaligen en heiligen. Grofweg staan in deel 1 de meest populaire heiligen, in deel 2 de minder en in deel 3 de minst bekende vromen. De delen zijn afzonderlijk bruikbaar. Achter elk attribuut staan verschillende heiligen genoemd die uitvoerig worden besproken. Elke besproken heilige heeft doorgaans een of meerdere afbeeldingen. In de drie boeken is een korte verklarende woordenlijst, een lijst met naamsvarianten en een register van de heiligen die in de boeken zijn opgenomen.

Kerkelijk textiel in Vlaanderen en Brussel in de 19de en 20ste eeuw - Annemie Van Dyck

In kerken wordt heel wat textiel bewaard. Een groot deel daarvan stamt uit de 19de en 20ste eeuw. Over dit omvangrijke erfgoed was in Vlaanderen nog maar weinig onderzoek verricht. Het boek ‘Kerkelijk textiel in Vlaanderen en Brussel’ is de neerslag van een onderzoek naar de geschiedenis en de productie van het kerkelijk textiel in Vlaanderen en Brussel vanaf de 19de eeuw tot aan het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965). De geschiedenis van de paramentiek doorheen de 19de en 20ste eeuw wordt uitvoerig belicht. Daarbij komen maatschappelijke, liturgische en stilistische evoluties, maar ook de gebruikte materialen en technieken aan bod.

Tools

Papieren inventarisatiefiche

Het inventariseren gebeurt in de kerk zelf best aan de hand van papieren inventarisatiefiches. Voor elk object (of objectengroep) dient een fiche te worden ingevuld. Nadien worden de fiches met behulp van een invoermodule van een erfgoeddatabank gedigitaliseerd. Specifiek voor het inventariseren van kerkelijke collecties met behulp van de invoermodule 'Erfgoedregister' van de erfgoeddatabank 'Erfgoedplus.be', ontwikkelde de erfgoedcel een aangepaste inventarisatiefiche. Op die manier kan er zowel bij het inventariseren in de kerk als bij het digitaliseren nadien efficiënt gewerkt worden. Ontdek hier hoe het invuldocument er precies uitziet en welke gegevens er juist gevraagd worden. Dit document geeft wat extra toelichting bij het invuldocument.

Handleiding voor het invoeren van gegevens in Erfgoedregister

Gegevens invoeren en bewerken in de online erfgoeddatabank 'Erfgoedplus.be' gebeurt via de invoermodule 'Erfgoedregister'. Deze invoermodule, ontwikkeld op maat van kerkfabrieken, laat collectiebeheerders toe hun (roerend) patrimonium op een gestandaardiseerde manier te registreren. De ingevoerde informatie is (indien gewenst) eenvoudig (gedeeltelijk) te ontsluiten via de website www.erfgoedplus.be. Om het invoeren van gegevens in de invoermodule te vergemakkelijken, is er een handleiding opgesteld. Het eerste deel van de handleiding geeft meer uitleg over hoe je o.m. een objectbeschrijving maakt en ingevoerde gegevens bewaart. Het tweede deel beschrijft wat je precies in welk veld dient in te vullen.