Nuttige links, publicaties & tools

Handleiding voor het opstellen van een kerkinventaris (CRKC)

Wil je zelf aan de slag gaan met de inventarisatie van roerend religieus erfgoed? Dan doe je dit best met de 'Handleiding voor het opstellen van een kerkinventaris' van het Centrum voor religieuze kunst & cultuur (CRKC) in de hand. De publicatie is te verkrijgen bij het CRKC of de erfgoedcel. Je kan ze hier ook digitaal raadplegen.

Depotwijzer

'Depotwijzer' is een website die informatie en inzicht biedt over depotbeheer, -praktijk en -beleid in Vlaanderen en Brussel. Sinds de lancering in 2013 wordt de informatie op de website stelselmatig aangevuld en bijgewerkt. Risicobeheersing van erfgoedcollecties is hierbij het uitgangspunt en de zogenaamde 'tien schadefactoren' vormen het inhoudelijk kader. Meer info kan je ook verkijgen bij de erfgoedconsulenten van het departement Cultuur, Jeugd en Media.