ONDERSTEUNING: Handleiding voor het uitwerken van een educatieve rondleiding in het lokaal museum

14.12.2017

Erfgoededucatie in het museum
Een gids voor het uitwerken van een educatieve rondleiding in het lokaal museum op basis van de cultuurtheorie Cultuur in de Spiegel.

Bij kleine (vrijwilligers)musea is er enerzijds een enorme bereidheid om scholen te ontvangen in het museum maar zijn er ook een aantal moeilijkheden die meespelen. Hoe zorg je voor een kwalitatieve rondleiding op niveau van de leerlingen? Hoe zorg je ervoor dat de rondleiding meer wordt dan een leuke dagbesteding? Welke doelen moet zo’n rondleiding nastreven en hoe koppel je die aan de eindtermen van het onderwijs? En hoe realiseer je een duurzame impact bij de leerlingen? Deze gids tracht een antwoord te bieden op deze vragen en zo ondersteuning te bieden bij de ontwikkeling van een eigen educatieve rondleiding in het museum of de tentoonstelling.

Wat:

Deze gids tracht het volgende aan te bieden:

• Een eenvoudig theoretisch kader over cultuur- en erfgoededucatie waarop je de opbouw van je rondleiding kan baseren. Deze gids baseert zich op de cultuurtheorie ‘Cultuur in de Spiegel’. Dit kader tracht antwoorden te bieden op basisvragen als wat is cultuur en het wat en waarom van cultuur-erfgoededucatie. Het theoretisch kader biedt enkele handvatten om een educatieve rondleiding in het museum aan te pakken.
• Praktijkvoorbeelden en concrete toepassingen. In het Museum van het Belgisch trekpaard werd een educatieve rondleiding ontwikkeld steunend op deze cultuurtheorie. In deze gids worden voorbeelden gedeeld uit deze rondleiding.
• Een vereenvoudigd overzicht van de ontwikkelingsfasen van kinderen en jongeren vanuit de cultuurtheorie van Cultuur in de Spiegel.
• Een aantal praktische tips en suggesties om zelf aan de slag te gaan om je rondleiding te ontwikkelen.

Voor wie:

Deze handleiding is bestemd voor medewerkers en vrijwilligers van kleine, lokale erfgoedmusea. De gids is daarom laagdrempelig opgesteld. Er is geen enkele achtergrondkennis nodig om op basis van deze gids een rondleiding op te bouwen. Enthousiasme en gezond verstand kunnen zeker volstaan.

Waarom:

Als klein lokaal erfgoedmuseum met een beperkte bezetting van medewerkers of met uitsluitend vrijwilligers, is het niet altijd eenvoudig om een educatieve rondleiding op maat van kinderen, jongeren, gezinnen of scholen op poten te zetten. Toch wil je deze doelgroep zeker en vast ook bereiken, het zijn immers de jongsten onder ons die de erfgoedliefhebbers van de toekomst moeten worden. Deze handleiding maakt je op een eenvoudige manier vertrouwd met de theorie van Cultuur in de Spiegel. Dit kan vertrouwen geven om zonder al te veel achtergrondkennis toch op een gefundeerde en doelgerichte manier aan de slag te gaan om een educatieve rondleiding uit te werken.

Je vindt de gids bij downloads.

Labels: educatie

Reageer