UPDATE: Artikel samenwerking Erfgoedcel en Archiefbank Vlaanderen in FARO-tijdschrift

02.07.2015

In het Faro-tijdschrift, nummer april-juni 2015, is een artikel verschenen over onze samenwerking met Archiefbank Vlaanderen. Deze samenwerking ontstond bij de zoektocht naar lokaal (sport)erfgoed uit de streek.

Archiefbank Vlaanderen houdt zich sinds 2005 met het ontsluiten van private archieven in Vlaanderen. Dit doen ze door korte beschrijvingen van de archieven te ontsluiten in een online-doorzoekbare databank.  Deze databank is daardoor een eerste leidraad voor wie op zoek is naar informatie die niet in overheidsarchieven te vinden is. Daarnaast wil Archiefbank Vlaanderen door deze ontsluiting voorkomen dat private archieven beschadigd of vernietigd worden, omdat de bewaarders zich soms niet bewust zijn van de waarde van hun archief. Als Erfgoedcel waren we, samen met onze vrijwilligers, ook al bezig met het in kaart brengen van erfgoed, waardoor een samenwerking interessant was. We werken samen op drie terreinen: de uitwisseling van gegevens over private archieven, de afstemming van onze databanken en de ondersteuning van de vrijwilligerswerking.

De samenwerking wordt door beide organisaties positief bevonden. Archiefbank Vlaanderen kan nu rekenen op de expertise van de erfgoedcel voor de werving, organisatie en de omkadering van haar vrijwilligerswerking. Als erfgoedcel kunnen we beroep doen op de expertise van Archiefbank voor het registreren van de gegevens. Het partnerschap resulteerde in een betere kennis van lokale archieven en collecties. Zo werden er door de vrijwilligers reeds 182 collecties en archieven bezocht.

Deze samenwerking wordt in de toekomst verder gezet. Zo zullen we in 2015 onder meer de databank van de erfgoedcel koppelen aan deze van Archiefbank om de gegevens online te ontsluiten. Daarnaast wil Archiefbank haar vrijwilligerswerking uitbreiden naar andere regio’s en thema’s. 

Reageer