UPDATE: Opstart nieuwe inventarisatietrajecten religieus erfgoed

21.12.2018

Zopas gingen onze vrijwilligers een laatste keer inventariseren in de Sint-Martinuskerk in Kester. In totaal registreerden ze 420 objecten. De laatste objectfiches worden momenteel gedigitaliseerd. Bedankt Bart, Gemma, Jan, Lina, Rudy, Selina en Serge!

Elk einde is een nieuw begin: nu het werk in de kerk van Kester erop zit, starten we alweer met de begeleiding van enkele nieuwe inventarisatietrajecten! Samen met vrijwilligers en met ondersteuning van de lokale besturen, zal de erfgoedcel vanaf januari 2019 de kerkfabrieken van Sint-Apollonia in Pamel (Ledeberg), Sint-Pieter-in-Banden in Oudenaken en Sint-Remigius in Wambeek begeleiden. Het streefdoel is telkens hetzelfde: een gedigitaliseerde erfgoedinventaris die van elk object dat tot een kerkelijke collectie behoort een foto, een fysieke & inhoudelijke beschrijving, de afmetingen, de materialen, de toestand, de datering, de stijl en andere (kunst)historische gegevens bevat.

Wens jij met je kerkfabriek ook werk te maken van de opmaak, actualisatie of digitalisatie van een inventaris? Neem dan zeker een kijkje naar de nieuwe infobrochure 'Religieus erfgoed inventariseren'.

Interesse om binnen het project 'Weg van God' mee te inventariseren als vrijwilliger? Alle informatie vind je in deze vrijwilligersvacature! Momenteel zijn we nog op zoek naar helpende handen om het inventarisatieteam in Oudenaken vanaf eind januari 2019 te versterken. 

Met al je vragen over roerend religieus erfgoed en het project 'Weg van God' kan je steeds terecht bij projectmedewerker Birgit via birgit@erfgoedcelpz.be of 0492 18 32 69!

Labels: WegvanGod

Reageer