UPDATE: Pilootproject inventariseren in de Sint-Martinuskerk in Kester

06.11.2018

De huidige Sint-Martinuskerk in Kester werd nieuw gebouwd in 1864. Sommige objecten in de kerk dateren al van voor die datum. Op het moment dat de erfgoedcel en de kerkfabriek het eerst contact hadden, bleek de kerkfabriek geen goed overzicht te hebben van wat er zich allemaal in de kerk bevond. De nood aan een inventaris werd groter toen bekend raakte dat de kerk een nieuwe toekomst zou krijgen. Wat moet er namelijk met al die objecten die in de kerk zijn ondergebracht gebeuren?

Inventariseren om te herbestemmen

Om verantwoorde keuzes te maken in welke objecten eventueel ter plaatse kunnen blijven, welke een herbestemming krijgen en welke dienen te worden afgestoten, adviseert de erfgoedcel steeds om een waarderings-, selectie- en herbestemmingstraject te doorlopen. Gezien zo'n traject een actuele inventaris vereist waarin alle objecten van de kerkelijke collectie staan beschreven en worden geïllustreerd met een foto, was de opmaak hiervan voor de kerkfabriek in Kester de eerste stap. 

Vele handen maken licht werk

De kerkfabriek en de erfgoedcel sloegen de handen in elkaar voor een pilootproject. Op basis van positieve ervaringen van andere erfgoedcelen werd gekozen om voor de opmaak van de inventaris samen te werken met vrijwilligers. Gemma, Lina, Jan, Serge en Bart zijn momenteel bezig met het opmeten en beschrijven van de laatste objecten. Ze komen op regelmatige basis samen om gedurende een halve dag te inventariseren. Rudy legde alle objecten al vast op de gevoelige plaat en Selina heeft al heel wat gegevens ingevoerd op de computer in het Erfgoedregister. De vrijwilligers leerden de knepen van het vak tijdens een vormingsmoment van de provincie Vlaams-Brabant aan het begin van het traject en onder voortdurende begeleiding van de erfgoedcel. Wanneer ze het even niet meer weten, is er nog altijd de Handleiding voor de opmaak van een kerkinventaris van het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur om op terug te vallen. De erfgoedcel zorgt steeds voor het nodige inventarisatiemateriaal, zoals inventarisatiefiches en meetinstrumenten, maar ook voor warme koffie en thee.

Van het pilootproject naar 'Weg van God'

De expertise die de erfgoedcel tijdens het pilootproject ontwikkelde zal ze inzetten om binnen het nieuwe project 'Weg van God' nog andere kerkbesturen te begeleiden bij de opmaak van een professionele erfgoedinventaris. Geïnteresseerd om ook een inventarisatietraject te doorlopen of te vrijwilligen? Laat het ons weten via birgit@erfgoedcelpz.be of 0492 18 32 69. Meer info over het project lees je hier!

Labels: WegvanGod

Reageer