VACATURE: Buurten met erfgoed zoekt: trekker met stuwkracht! (m/v/x) - deeltijds

11.03.2019

Heb je zin om leerkrachten, leerlingen en lokale erfgoedpartners met elkaar te verbinden? Samen te onderzoeken hoe we maatschappelijke uitdagingen kunnen aangaan? Deze mensen te coachen bij een inspiratietraject? Stel je dan nu kandidaat als deeltijds projectmedewerker.

Buurten met erfgoed verbindt secundaire scholen en lokale erfgoedpartners rond een lokale uitdaging. Ze worden actief gecoacht gedurende een uniek traject. Samen onderzoeken ze hoe een lokale uitdaging op het vlak van bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, lokale economie, mobiliteit, architectuur, veiligheid, cultuur, diversiteit, solidariteit en armoede, … in de loop der jaren evolueerde. Vervolgens verkennen ze mogelijke oplossingen om in de toekomst met deze uitdaging op een duurzame en respectvolle manier om te gaan. Buurten met erfgoed is een traject van denken én doen: leerlingen, leerkrachten, directies en betrokken partners verdiepen zich in een lokale uitdaging, en ontdekken dat ze wel degelijk een verschil kunnen maken door de handen in elkaar te slaan. Leerdoelen m.b.t. erfgoed, burgerschap en duurzaamheid staan voorop, maar evengoed meer vakspecifieke doelen komen aan bod.

Opdracht

In de periode 2019-2021 zal Buurten met erfgoed een methodiek ontwikkelen in een aantal pilootscholen, om die vervolgens uit te dragen naar het secundair onderwijs en het erfgoedveld in Vlaanderen en Brussel.

Om deze pilootprojecten in goede banen te leiden zoeken we een krachtige trekker die zeer vertrouwd is met het onderwijs; die veel oog heeft voor samenwerking, die mensen weet te verbinden rond de thema’s erfgoed en duurzaamheid en die meer dan klaar is voor een nieuwe uitdaging.

We verwachten dat je als trekker de samenwerking aangaat met meerdere secundaire scholen (diverse netten en types) verspreid over Vlaanderen en met hen én lokale partners activiteiten voor leerlingen uitwerkt. In nauwe samenwerking en overleg met de stuurgroep Buurten met erfgoed ontwikkel je vanuit deze pilootprojecten een methodiek die ruim kan worden uitgedragen.

De stuurgroep van Buurten met erfgoed is een partnerschap tussen CANON Cultuurcel, Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (departement Omgeving), Erfgoedcel Pajottenland en Zennevallei, FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw, Herita, Histories, Mooss, en de Provincie Oost-Vlaanderen. Het partnerschap wordt ondersteund door Cera.

Buurten met erfgoed ontwikkelde reeds een aanpak voor scholen uit het lager onderwijs: www.buurtenmeterfgoed.be.

Meer weten?

Bekijk de vacature in bijlage.

Solliciteren?

Richt je motivatiebrief en cv per e-mail, uiterlijk op 4 april 2019, en met als onderwerp ‘vacature Buurten met erfgoed’ aan:

Marc Jacobs, directeur 

FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw

jobs@faro.be

De sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld volgens het privacybeleid van FARO dat raadpleegbaar is via https://faro.be/privacybeleid.

Indien je positief bericht ontvangt, word je op 25 april 2019 uitgenodigd voor een selectiegesprek bij FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel.

Wens je meer info, of heb je vragen?
Je kan contact opnemen met:

Hildegarde Van Genechten, hildegarde.vangenechten@faro.be, 02 213 10 71
Daphné Maes, daphne.maes@historiesvzw.be, 015 20 51 74

Reageer