VIDEO: Videoreeks 'Hemels Gerief'

03.01.2019

Het project 'Weg van God' focust op het ondersteunen van kerk- en gemeentebesturen bij het opmaken van professionele erfgoedinventarissen van religieuze collecties. Tijdens de inventarisatiesessies in parochiekerken worden alle objecten die tot de kerkelijke collectie behoren onder de loep genomen. Van stola tot sedilia: van elk object wordt er een foto genomen, een fysieke & inhoudelijke beschrijving opgesteld en worden de afmetingen, de materialen, de toestand, de datering, de stijl en andere (kunst)historische gegevens genoteerd. Achter elk religieus object schuilt wel een verhaal, een gebruik of een (lange) geschiedenis...

Ben je ook zo geboeid door wat dit kwetsbare, maar waardevolle erfgoed te vertellen heeft? In de tiendelige videoreeks 'Hemels Gerief' (2018) stelt theoloog Hans Geybels alledaags religieus erfgoed voor en licht hij toe wat deze objecten net zo bijzonder maakt. Bekijk hier alle afleveringen. 

Labels: WegvanGod

Reageer