VORMING: inspiratiedag Buurten met Erfgoed - 5 mei

24.03.2017

De wereld begint in de schoolbuurt

De projecten 'Buurten met erfgoed' namen de basisscholen van een aantal pilootgemeenten mee op zoektocht naar het verhaal achter hun eigen schoolbuurt. Via een coachingstraject brachten we de leerkrachten van de tweede graad van de basisscholen van de pilootgemeenten in contact met lokale en regionale erfgoedpartners om samen een aantrekkelijk erfgoedproject op maat van de leerlingen in de eigen schoolbuurt uit te werken.

Die ervaringen uit de pilootprojecten willen we nu graag delen met alle actoren die een 'Buurten met erfgoed'- traject in eigen omgeving of (deel)gemeente kunnen organiseren. Welke rol kan de cultuur- of erfgoedambtenaar, een lokale vereniging, een heemkundige kring, de erfgoedcel, het regionale landschap, de MOS-begeleider in een dergelijk traject spelen? Wie neemt het initiatief? Wie trekt het traject? En wie coacht het?

Dat verneem je op een event ‘Buurten met erfgoed’ op vrijdagnamiddag 5 mei 2017 in het CC Westrand in Dilbeek, de gemeente waar er momenteel een Buurten met erfgoed-traject loopt.

Op het event ontvang je een draaiboek om zelf met 'Buurten met erfgoed' te starten.

Inschrijven en meer informatie vind je op de website van Faro

Reageer