VORMING: Masterclass over het waarderen van religieus erfgoed

07.12.2018

De voorbije jaren werd er op verschillende niveaus nagedacht over het huidige en toekomstige gebruik van parochiekerken. Ook in onze regio zullen er onvermijdelijk nog kerken van een nieuwe functie worden voorzien. Zo'n herbestemming heeft zijn impact op het kerkgebouw zelf, maar ook op de kerkinboedel, gezien in vele gevallen niet alle objecten ter plaatse kunnen blijven.

Het doorlopen van een 'waarderings-, selectie- en herbestemmingstraject' kan helpen bij het maken van verantwoorde keuzes in welke objecten eventueel ter plaatse kunnen blijven, welke een herbestemming (kerkelijk of museaal) krijgen en welke dienen te worden afgestoten (verkoop/schenking aan particulier of vernietiging). Voor de objecten die niet ter plaatse kunnen blijven, wordt tijdens het traject naar de meest gepaste herbestemming of manier van afstoten gezocht.

Stappenplan

Het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC) en de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen ontwikkelden een stappenplan voor het waarderen, selecteren en herbestemmen van roerend religieus erfgoed in parochiekerken. Binnen het traject kunnen, naast de kerkfabriek, die als verantwoordelijke beheerder het initiatief neemt, ook iemand van het centraal kerkbestuur, een gemeentefunctionaris, een cultuurbeleidscoördinator, een erfgoedconsulent, een archivaris, een museumconservator, een historicus, een lokale heemkundige, ..., een rol opnemen.

Materclass

FARO, het CRKC en het provinciebestuur Oost-Vlaanderen organiseren op donderdag 28 februari 2019 een masterclass over het waarderen van religieus erfgoed met het oog op de herbestemming van een kerkgebouw.
De masterclass wordt ingericht voor iedereen die een waarderingstraject in het kader van een herbestemming van een parochiekerk wil initiëren en/of begeleiden.

Tijdens de masterclass laten Annemie van Dyck (CRKC) en Bert Van der Veken (provinciebestuur Oost-Vlaanderen), de twee waarderingsdeskundigen van religieus erfgoed bij uitstek, je de finesses en de opbouw van het stappenplan ontdekken. Ze leren je hoe je een traject begeleidt, hoe je de focus op het gewenste eindresultaat kan houden en hoe je omgaat met groepsdynamieken en actoren. Vanuit de jarenlange ervaring die Annemie en Bert opbouwden rond het waarderen van religieus erfgoed krijg je heel wat praktische tips mee.

De masterclass gaat door op donderdag 28 februari 2019 van 10u00 tot 15u00 bij FARO (Priemstraat 51, 1000 Brussel). Inschrijven voor dit (gratis) infomoment kan hier. Wees er snel bij want er zijn maximum 15 deelnemers toegelaten.

Labels: WegvanGod

Reageer