VORMING: train-de-trainer Buurten met erfgoed

23.01.2018

Train-de-trainer Buurten met erfgoed: 

voor initiefnemers en trekkers van een lokaal erfgoededucatief traject

Buurten met erfgoed is een coachingstraject voor leerkrachten én lokale erfgoedpartners tesamen. Gedurende een schooljaar werken ze samen om zo  activiteiten te ontwikkelen rond erfgoed in de schoolbuurt. Op die manier kunnen tal van leerlingen van de tweede graad lager onderwijs kennismaken met het erfgoed in de schoolbuurt.

Wilt u ook graag een coachingtraject opstarten in uw gemeente of regio? Wilt u hiertoe het initiatief nemen en dit proces trekken? Dan is deze train-de-trainer vorming iets voor u!

In de training vertrekken we van de vraag: Hoe pak je een traject Buurten met erfgoed aan? Het is een intensief traject dat heel wat kan opleveren, maar waarbij men toch ook wel wat (tijd en) inzet van leerkrachten en erfgoedpartners vraagt.

Deze vorming ondersteunt initiatiefnemers en trekkers van een traject Buurten met erfgoed door:

  • hen voor te bereiden op de te nemen stappen in het traject,
  • ideeën en tips uit te wisselen over de communicatie van Buurten met erfgoed, de coördinatie en opvolging van het traject,
  • hen te trainen in het gebruik van activerende werkvormen,
  • ondersteunende theorie aan te reiken zoals Cultuur in de Spiegel.

De training start op donderdag 26 april 2018. Vervolgens voorzien we ook drie terugkombijeenkomsten. Daar wordt ingegaan op bepaalde onderdelen in het traject Buurten met erfgoed en er kunnen ervaringen uitgewisseld worden over stappen die de deelnemers zelf al hebben gezet.

De vorming richt zich naar lokale trekkers die een Buurten met erfgoed-traject willen opstarten in de loop van het schooljaar 2018-2019.

Deze vorming is een organisatie van de stuurgroep Buurten met erfgoed met de steun van Cera en de Vlaamse Overheid.

Praktisch

Datum en tijdstip: 26 april 2018 van 9u30 tot 16u30
Locatie: Heemkunde Vlaanderen, Huis De Zalm, Zoutwerf 5, 2800 Mechelen

Data en tijdstip terugkombijeenkomsten: 6 september 2018 en 25 oktober 2018 en 6 december 2018 van 14u00 - 16u00 
Locatie: Heemkunde Vlaanderen, Huis De Zalm, Zoutwerf 5, 2800 Mechelen

Docent: Chris Ferket (Mooss vzw)

Kostprijs: Cera ondersteunt Buurten met erfgoed. Dankzij dit engagement kunnen we deze vorming aanbieden voor een bedrag van 10 euro.

Inschrijven: Stuur een e-mail naar stuurgroep@buurtenmeterfgoed.be met de vermelding inschrijving train-de-trainer 2018. Maximum aantal deelnemers: 12.

Graag meer informatie?

Ga naar www.buurtenmeterfgoed.be of contacteer stuurgroep@buurtenmeterfgoed.be

Reageer