Vrijwilligen?

Erfgoedcel PZ wil met het project 'Weg van God' inzetten op de zorg voor religieuze collecties, maar kan dit, gezien de omvang van het project, niet alleen. In het kader van de inventarisatietrajecten die de erfgoedcel begeleidt, zijn we op zoek naar vrijwilligers!

Stel je meteen kandidaat door een seintje te geven aan projectmedewerker Birgit via birgit@erfgoedcelpz.be of 0492 18 32 69! Lees de vrijwilligersvacature. Of vul hier het online registratieformulier! Twijfel je nog? Lees hieronder nog meer over het vrijwilligerswerk dat we in de aanbieding hebben.

Is dit vrijwilligerswerk wel iets voor mij? Wil je je verdiepen in het erfgoed van onze streek, in religieus erfgoed in het algemeen of in het inventariseren? Of weet je al veel over deze zaken en wil je je bijdragen aan een groter geheel? Wil je gewoon iets om handen hebben? Dan ben je hier aan het juiste adres! Voorkennis is geen vereiste.

Welke rol neem ik op in het project? Binnen het project speel je een belangrijke rol als inventarisator. Je helpt mee aan de opmaak van een gedigitaliseerde erfgoedinventaris die informatie bevat over de afmetingen, toestand, materialen, eventuele opschriften, voorstellingen, enz., van de objecten die tot een collectie behoren. We zoeken vrijwilligers die taken uitvoeren zoals het in situ inventariseren van de religieuze collecties, de invoer van de geïnventariseerde objecten op de computer in Erfgoedregister, en het voeren van extra opzoekingswerk. Iedereen kan, aansluitend bij zijn/haar interesses, een taak op zich nemen.

Hoe gaat het inventariseren in situ concreet in zijn werk? Bij erfgoedcel PZ is inventariseren teamwork! In de kerk zelf wordt er gewerkt met een team van 3 tot 5 personen. Met je team inventariseer je steeds gedurende een halve dag per week op een vast moment. Bij elk object worden dezelfde stappen doorlopen: transporteren, reinigen, meten, toekennen van inventarisnummer, fysiek nummeren, beschrijven en, tot slot, fotograferen. Bij sommige objecten zijn niet alle stappen van toepassing (heel grote of zware objecten ga je bijv. niet verplaatsen). De verschillende handelingen worden binnen het team verdeeld. De ene actie vereist al wat meer handigheid dan de anderen, zo ga je bij het fysiek nummeren van textiel aan de slag met naald & draad en let je bij het fotograferen op perspectief, belichting, enz. Omdat niet alle handelingen even veel tijd vragen, kan één persoon ook meerdere handelingen doen. Alle gegevens over een object worden steeds genoteerd op een papieren objectfiche.

Op welke begeleiding kan ik rekenen? Inventariseren, het klinkt eenvoudig… maar hoe verplaats je objecten zonder brokken te maken? Wat staat er precies in een beschrijving? Waarop let je om een goede foto te maken? Wij zijn er om je de knepen van het vak te leren. We organiseren regelmatig interactieve startvormingen waarbij je kennismaakt met de handelingen die bij het inventariseren komen kijken. Ook wanneer je niet bij de startvorming aanwezig kan zijn, ben je meer dan welkom. De meeste kennis zal je namelijk al doende, onder begeleiding van de projectmedewerker, opdoen. Zeker bij de eerste sessies zal de projectmedewerker aanwezig zijn en regelmatig plannen we een opvolgmoment! Je kan ook steeds terugvallen op dé handleiding bij uitstek voor het opstellen van een kerkinventaris van het CRKC. Tussendoor zorgen we voor meer verdiepende vormingen over specifieke thema's, bijv. materiaalkennis. Voor je het weet ben je expert in het inventariseren van religieus erfgoed!

Heeft mijn werk als inventarisator wel nut? Veel van het erfgoed in parochiekerken is tot op heden nog niet geïnventariseerd hoewel het vaak gaat om waardevolle stukken die meer en meer onder druk komen te staan: de kennis over de objecten gaat verloren en collecties dienen steeds vaker te worden herbestemd. Wanneer er een inventaris voorhanden is, is deze vaak niet gedigitaliseerd, verouderd of onvolledig. Tegelijkertijd ontbreken kerkbesturen vaak aan mankracht en kennis om hier iets aan te doen. Dit terwijl een professionele erfgoedinventaris de voorwaarde is om een collectie op een verantwoorde manier te kunnen beheren, te ontsluiten voor een breed publiek, beschikbaar te stellen voor onderzoek en te kunnen waarderen en, indien nodig, te herbestemmen. Vanuit de erfgoedcel willen we deze problematiek aanpakken, maar dit kunnen we niet zonder jouw hulp.

Waar en wanneer moet ik zijn? Gedurende de looptijd van het project zullen er van zoveel religieuze collecties in de regio als mogelijk, inventarissen worden opgemaakt. Er wordt het hele jaar door geïnventariseerd op verschillende plaatsen tegelijkertijd. Via oproepen maken we steeds bekend in welke kerken we concreet aan de slag gaan, maar vraag gerust even na waar we op dit moment actief zijn. Als vrijwilliger kan je zelf kiezen hoe vaak je komt meehelpen, of je één traject of meerdere trajecten inventariseert, waar je meehelpt, ... Probeer het gerust eens uit! 

Wat krijg ik in ruil?
- Zinvol vrijwilligerswerk met maatschappelijke relevantie
- Kennismaking met de werking van de erfgoedcel en het (religieus) erfgoed in de regio
- Een vriendelijke omkadering in een aangenaam team
- Vorming en begeleiding op maat
- Een vrijwilligersverzekering en -vergoeding

Hoe kan ik me kandidaat stellen of waar kan ik terecht voor meer info? Als je het wel ziet zitten om, onder begeleiding van de erfgoedcel en samen met een heel vrijwilligersteam, gewapend met rolmeter, fiches, katoenen handschoenen, fototoestel en veel koffie, dit unieke, maar kwetsbare erfgoed te inventariseren, geef je gewoon een seintje aan projectmedewerker Birgit via birgit@erfgoedcelpz.be of 0492 18 32 69!