Weg van God

Roerend religieus erfgoed in het Pajottenland & de Zennevallei

De voorbije jaren werd er op verschillende niveaus nagedacht over het huidige en toekomstige gebruik van parochiekerken. Dit heeft zijn impact op de kerkgebouwen zelf, maar ook op het roerend erfgoed, dat zich in de kerken bevindt. 

Met het project 'Weg van God' wil de erfgoedcel, samen met kerk- en gemeentebesturen en vrijwilligers, inzetten op de zorg voor dit kwetsbare erfgoed en vermijden dat de kennis over de objecten en de objecten zelf zomaar verloren gaan. De focus van het project ligt op het ondersteunen van kerk- en gemeentebesturen bij het opmaken van professionele erfgoedinventarissen van religieuze collecties. De erfgoedcel geeft ook advies rond de waardering, selectie en herbestemming van kerkinboedels. In het kader van een herbestemming is het namelijk belangrijk om te weten wat er allemaal in de kerk staat, maar ook welke van die objecten een (erfgoed)waarde hebben.

De erfgoedcel kan, gezien de omvang van het project, de doelstellingen die ze beoogt enkel behalen met de hulp van vrijwilligers. Meer info over wat het vrijwilligerswerk juist inhoudt en hoe je je als vrijwilliger kan aanmelden vind je hier

Klik op de weblinks rechts door voor meer informatie!