Werking

Vanuit Erfgoed Pajottenland Zennevallei (Erfgoedcel PZ + Onroerend Erfgoeddienst PZ) willen we het verleden van de streek verlevendigen en dichter bij de bevolking te brengen. Dit doen we in samenwerking met lokale besturen, erfgoedverenigingen en –organisaties en erfgoedenthousiastelingen. Onze werking maakt deel uit van de projectvereniging Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei. 

Erfgoedcel

Roerend & immaterieel erfgoed

Wat doen we? We maken de regiobewoners warm voor ons rijke culturele erfgoed en ondersteunen de erfgoedwerkers in de regio.

  • Educatie, behoud en beheer en publiekswerking
  • Ondersteuning voor erfgoedprojecten
  • Vrijwilligerswerk
  • Netwerk van erfgoedwerkers
  • Communicatie van activiteiten

Voor welke gemeenten? Affligem, Beersel, Bever, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Liedekerke, Pepingen, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw en Ternat.

Onroerende Erfgoeddienst (IOED)

Onroerend erfgoed

Wat doen we? We willen het onroerend erfgoed in onze regio bewaren, valoriseren, ontsluiten, er nieuwe invullingen aan geven en het doorgeven aan toekomstige generaties.

  • Omgang met waardevol niet-beschermd erfgoed
  • Lokale verankering van archeologie
  • Religieus erfgoed en funerair erfgoed
  • Lokaal depotbeleid

Voor welke gemeenten? Affligem, Dilbeek, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw.

Cultuurregio Pajottenland Zennevallei

Cultuur

De werking van Erfgoed Pajottenland Zennevallei maakt deel uit van de projectvereniging Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei. 

Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei wil meebouwen aan een open, participatieve en duurzame samenleving waar inwoners en bezoekers zich maximaal kunnen ontplooien en participeren aan een rijk, kwaliteitsvol en boeiend vrijetijdsaanbod in de regio Pajottenland & Zennevallei. 

Binnen de krijtlijnen van het nieuwe decreet Bovenlokale Cultuurwerking dient zich de kans aan om een extra dimensie aan de bestaande samenwerkingen toe te voegen. Meer info.